Mustaschkampen 2019

November kom och deltagandet var 100%.