Civilbyrån sliderSlider right imageSlider left imageSlider logga Civilbyrån

Konsulter inom bygg- och anläggningsfacket

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

VÄLKOMMEN TILL CIVILBYRÅN

Civilbyrån är en konstruktionsbyrå med säte i Stockholm och är konsulter inom bygg- och anläggningsfacket.

Vi har ett brett kunnande inom byggbranschen och kan hjälpa er med allt från tidiga skeden till färdiga bygghandlingar för uppförande av flerbostadshus, kontor eller industribyggnader.

När det kommer till programvaror arbetar vi i avancerade 3D-miljöer för så väl beräkningar som vid skapandet av ritningar. Vi anser att det är av största vikt att bevaka nya arbetsverktyg för att kunna möta kunder och en bransch i ständig utveckling. Vi tror att gott samarbete, engagemang och personlig utveckling är nyckeln till framgång för ett lönsamt och givande projekt, långsiktig arbetsrelation och i slutändan ett hållbart byggande.

Kontakta oss gärna och berätta hur vi kan hjälpa till i just ert projekt.

Tobias och Simo

Företaget grundades av Simo Tamminen och Tobias Sjölund 2012 med målet att fortsätta växa till en väl etablerad konstruktionsbyrå. Idag består Civilbyrån av 8 stycken konstruktörer i varierande åldrar.

Vi arbetar med allt från mindre projekt och utredningar till stora bostadskvarter inom nyproduktion.

VAD VI GÖR

BYGGNADSKONSTRUKTION

Civilbyrån är en konstruktionsbyrå som riktar sig till allt ifrån stora beställarorganisationer till mindre byggentreprenörer.  Vi har breda kunskaper inom byggnadskonstruktion med en samlad erfarenhet från både nyproduktion till omfattande renovering- och ombyggnadsprojekt.

Begreppet byggnadskonstruktion har olika innebörd beroende på skede och projekttyp.  Vill du veta mer om vad vi gör i de olika delarna?

Tjänster Poster

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

”I de projekt jag har haft Civilbyrån som konstruktörer har deras handläggare arbetat proaktivt och visat stort engagemang genom hela projekteringen.”

Marcus Gustafsson, SKANSKAProjektchef

”Alltid snabba och flexibla. Kommer på möten lika snabbt som de ritar förslag på åtgärder. Trevliga och duktiga konstruktörer.”

Jakob Wallin, LAWABVD

”De tjänster vi beställt av Civilbyrån har alltid varit av yppersta kvalité och de levereras med ett stort ansvarstagande. Personalen visar alltid ett glatt och trevligt humör.”

Fredric Dahlgren, TRESSONProjektledare

”Då vi anser att det är väsentligt med kontinuitet har vi i väldigt hög omfattning använt oss av Civilbyrån. De börjar bli lite av ”experter” på vårt system. De levererar oftast snabbt och vårt förtroende för dem är högt.”

Bo Gustafsson, VST NORDIC

”Sehed Fasad har samarbetat med Civilbyrån under ett antal år på många projekt, huvudsakligen på utvändiga renoveringar av äldre flerbostadshus. Då projekteringen ofta inte kunnat utföras innan viss rivning har skett, har flexibilitet och snabba leveranser varit viktiga. Civilbyrån har levererat pålitliga och bra lösningar snabbt, har samtidigt varit lyhörda för objektens kulturvärde samt på de krav på kvalitet som har ställts.”

Magnus Håkansson, SEHED FASADProduktionschef