Örebro Universitetssjukhus

Nytt parkeringshus i Örebro

Civilbyrån har fått i uppdrag av Westins Fönsterteknik AB att dimensionera och projektera det bärande systemet för fasadbeklädnaden bestående av glaspartier och streckmetall.

Byggår

2017 – 2018

Arkitekt

Klara Arkitekter

Byggherre

Regionens Hus Örebro

Illustration hämtad från Klara Arkitekter.