SCILLA

Nyproduktion av ett kvarter i det nya området Täby Park, tidigare Täby galopp.

Huset består av två huskroppar med ett gemensamt garage under mark.

Civilbyråns uppdrag var att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för platsgjuten betong i VST:s stomsystem.

Byggår

2020 –

Arkitekt

Pörner & Pettersson AB

Byggherre

Skanska Nya Hem

Illustration hämtad från Skanska.