TIMGLASHUSEN

Timglashusen

Nyproduktion av 104 lägenheter i Hammarby Sjöstad med underliggande garage.

Civilbyråns uppdrag var att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för platsgjuten betong i VST stomsystem.

Byggår

2015 –

ARKITEKT

Kjellander Sjöberg

Byggherre

Skanska Nya Hem AB

Illustration hämtad från Skanska Nya Hem
Timglashusen