CAMPUS ALBANO

Ett nytt universitetsområde har under åren vuxit fram i Stockholm.

Över 70 000 kvm lokaler byggs för både utbildning och forskning. Dessutom kommer området innefatta tusen forskar- och studentbostäder.

Civilbyrån har varit med i projektet från start och uppdraget har varit att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för bostäderna vilka alla byggs med platsgjuten betong i VST:s stomsystem.

Byggår

2016 –

Arkitekt

KRT 14; 15 – Joliark
KRT 12; 16 – Tyréns
KRT 9; TH 1 – Brunnberg & Forshed

Byggherre

Svenska Bostäder

Illustration hämtad från Brunnberg & Forshed.