DALENS PARK

Dalens Park

Nyproduktion av bostäder i Enskede.

Civilbyråns uppdrag i tidigt skede var att som konstruktör åt Maxera Bostad utreda lämpligt stomval för flerbostadshus innehållande totalt 50 lägenheter.

I bygghandlinsskedet bestod uppdraget av att som huvudkonstruktör projektera grundläggningen samt kristiska byggsnitt.

Byggår

2015 – 2017

Arkitekt

Kjellander Sjöberg

Byggherre

Maxera Bostad

Illustration hämtad från Maxera Bostad.
Dalens Park