DIVISIONEN 3

Division 3

Nyproduktion av 39 lägenheter på Rynningeåsen i Örebro.

Civilbyråns uppdrag var att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för platsgjuten betong i VST stomsystem.

Byggår

2015 – 2016

Arkitekt

Reflex Arkitekter

Byggherre

Turbinen

Illustration hämtad från Turbinen.
Division 3