KV. PROTEINET

Nyproduktion av ett bostadskvarter i Hagastaden.

Huset består av 2 BRF:er med gemensamt garage i två våningar under mark. När projektet är färdigställd kommer det innehålla 128 lägenheter samt butiker.

Civilbyråns uppdrag i rollen som huvudkonstruktör är att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för grundläggning samt samordning av detaljutformning vid balkonger, tak m.m. Vi har varit delaktiga från systemhandling och påbörjar bygghandling under hösten 2020.

Byggår

2016 –

Arkitekt

Fransroy AB

Byggherre

Veidekke

Illustration hämtad från Veidekke.