HALVMÅNEN 3

Halvmånen 3

Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Moraberg, Södertälje.

Civilbyråns uppdrag var att som huvudkonstruktör åt Sindeman Byggnads AB upprätta konstruktionshandlingar för pålad grundläggning samt stomkomplettering.

Stommen består av prefabricerade betongelement samt platsbyggda konstruktioner

Byggår

2013 – 2014

Arkitekt

Arkitekt Rolf Bergsten

Byggherre

Sindeman Byggnads AB

Illustration Arkitekt Rolf Bergsten