Katarina Hamam

Befintlig fasad med nytt innehåll

Brandruinerna av det som en gång i tiden var Katarina  Södra Skolas gymnastiksal skall få nytt liv. Fasaderna har behållits och huset kommer få en ny invändig stomme av betong.(VST-stomsystem)

Byggnaden kommer när den är klar innehålla bostäder, turkiskt bad och en restaurang.

Civilbyråns uppdrag är att i bygghandlingsfasen dimensionera och göra ritningar för den nya betongstommen.

Byggår

2017 –

Arkitekt

Arklab

Byggherre

Castella Fastigheter AB

Illustration hämtad från Arklab.
Katarina Hamam
Katarina Hamam
Katarina Hamam
Katarina Hamam