KTH ARKITEKTUR

KTH Akritektur

Nya KTH Arkitekthögkolan vid Valhallavägen i Stockholm. 

Civilbyråns uppdrag var att som underkonsult åt WSP upprätta förfrågningsunderlag samt bygghandling för delar av projektets nybyggnadsdel.

Byggår

2013 – 2015

Arkitekt

Tham & Videgård Arkitekter

Byggherre

Akademiska Hus

Illustration hämtad från KTH Arkitektur.
KTH Akritektur