KULLÄNGEN

Utbyggnad nyproduktion av befintligt vårdboende.

Civilbyråns uppdrag var att för Byggtema projektera och dimensionera betongstommen i huset vilket skulle utföras i VST:s stomsystem.

Byggår

2020 –

Arkitekt

Marge

Byggherre

Länsgården

Illustration hämtad från Marge arkitekter.