KV GOLVLÄGGAREN

KV GOLVLÄGGAREN

Nyproduktion av 153 lägenheter i Årstadal med underliggande garage samt garage i befintligt intilliggande bergrum.

Civilbyråns uppdrag var att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för platsgjuten betong i VST stomsystem.

Byggår

2014 – 2015

Arkitekt

Tengbom

Byggherre

Stockholmshem

Illustration hämtad från Stockholmshem.
KV GOLVLÄGGAREN
KV GOLVLÄGGAREN