KV. TANT GRÖN

KV. Tant Grön

Nyproduktion av 84 lägenheter i Annedal med lokaler i bottenvåning samt underliggande garage.

Civilbyråns uppdrag var att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för platsgjuten betong i VST stomsystem.

Byggår

2012 – 2013

Arkitekt

Equator Arkitekter

Byggherre

Svenska Bostäder