LILLGÅRDEN HYRESBOSTÄDER

Lillegården Hyresbostäder

Nyproduktion av 123 stycken lägenheter i Tungelsta.

Civilbyråns uppdrag var att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för platsgjuten betong i VST stomsystem samt projektera den pålade grundläggningen.

Byggår

2016

Arkitekt

Arkitema

Byggherre

Turbinen

Illustration hämtad från Turbinen.