RC LINDVRETEN

RC Lindvreten

Tillbyggnad av räddningscentral i Lindvreten.

Civilbyråns uppdrag var att åt PEAB projektera konstruktionshandlingar med status bygghandling.

Miljöklassad byggnad.

Byggår

2013 – 2014

Arkitekt

Frisk Arkitektur AB

Byggherre

Södertörns brandförsvarsförbund

RC Lindvreten
RC Lindvreten