Riddaren

Hyresbostäder i Jakobsberg

John Svensson Byggnadsfirma AB (JSB) bygger åt Järfällahus hyresrätter i Jakobsberg, Järfälla kommun. Civilbyrån har av JSB fått uppdraget att vara huvudkonstruktör för projektet och upprätta ritningar för bland annat grund och tak, samt ansvara för den tekniska helheten.

Riddaren består av två byggnadskroppar med totalt 132 lägenheter som binds ihop med loftgångar och underliggande garage.

I markplan byggs två lokaler samt en förskola med fyra avdelningar.

Byggår

2018 – 2020

Arkitekt

Origo Arkitekter & Arkitema

Byggherre

Järfällahus

Illustrationer hämtade från John Svensson Byggnadsfirma AB.