RUDANSKOLAN

Nyproduktion av grundskola i Haninge

Turbinen Fastigheter bygger en ny grundskola i Haninge. Skolbyggnaden har en väldigt geometri i form av en ring och bjuder på en del statiska utmaningar i projekteringen. Bland annat vilar den ringformade byggnaden på en gymnastiksal. Civilbyrån är konstruktörer för både stomme och grund och har varit med i projektets alla skeden. Programhandling, Systemhandling och nu Bygghandling.

Byggår

2018 – 2020

Arkitekt

Arkitema

Byggherre

Turbinen

Illustration av Arkitema.