SICKLINGEN

Studentbostäder i Gubbängen

Civilbyrån har fått i uppdrag att projektera stommen för de två husen Maja & Knekten som vardera skall inrymma 57 respektive 44 studentlägenheter med butikslokaler i bottenvåningarna.

Huset är grundlagt med platta på mark, men vilar i vissa delar på pålar. Båda husen är byggda med VST stomsystem.

Byggår

2018 – 2019

Arkitekt

Utopia Arkitekter

Byggherre

Åke Sundvall

Illustration hämtad från Utopia Arkitekter.