SOCHI

Sochi

Nyproduktion av semesteranläggning i Sochi, Ryssland. 

Byggnaderna är grundlagda på beklädda pelare för att ge intryck av att sväva ovan marken och flyta in i den omgivande naturen.

Civilbyråns uppdrag var att åt sandell sandberg arkitekter ta fram konstruktionshandlingar samt statiska beräkningar för bygglov.

I Ryssland är detaljeringsnivån och kraven för bygglov nästan den samma som för bygghandling i Sverige.

Byggår

2012

Arkitekt

sandell sandberg arkitekter

Sochi