THE CORNER HOUSE

The Corner House
Fasad mot Adolf Fredriks Kyrkogata

Nyproduktion av bostäder i Stockholms innerstad.

Civilbyråns uppdrag var att som stomkonstruktör åt VST Nordic projektera betongstommen för ett flerbostadshus med adressen Adolf Fredriks Kyrkogata/Luntmakargatan. Totalentreprenör för projektet var Gärahovs Bygg.

Ett komplext hus med underliggande garage & entrévåning byggt i ett tidigare skede. Förutsättningarna med grundläggningen tillsammans med ett minimalt antal bärande väggar i plan 1 har gjort detta till ett projekt långt ifrån standard och enkelhet.

Byggår

2014 – 2015

Arkitekt

Wingårdhs Arkitekter

Byggherre

Diligentia

The Corner House
Gatuhörn Luntmakargatan/Adolf Fredriks Kyrkogata