TROLLBÄCKSPORTEN

Trollbäcksporten

Nyproduktion av 25 lägenheter i Trollbäcken, Tyresö med underliggande garage.

Civilbyråns uppdrag var att ta fram konstruktionshandlingar med statiska beräkningar för platsgjuten betong i VST stomsystem.

Byggår

2014 – 2015

Arkitekt

Engstrand & Speek

Byggherre

PEAB Bostad

Illustration hämtad från PEAB Bostad.
Trollbäcksporten